Den 17 juni 2023 bjöd konstnären Cristian Quinteros in Soto att delta i ett performativt verk från Tegnérparken i Luthagen till Fjällnora nakenstrand / nudiststrand. Vi utforskade förhållandet mellan stad och natur, klass och konventioner samtidigt som vi reflekterade över blicken på kroppen. Genom att åka buss från Luthagen till Fjällnora naturreservat skapade vi en tillfällig rörelse som påminner om stadsbors rörelser för att komma i kontakt med naturen. Med detta konstnärliga ingrepp fick förskjutningen en ny innebörd. Det handlar inte bara om den traditionella flytten från stadens vardag utan blir en möjlighet att omdefiniera vår relation till kroppen, naturen och samhället. Under interventionen skapade vi tillsammans en plattform för kollektivt bad och utforskar hur vi kan normalisera kroppen i det offentliga rummet. Utifrån konceptet kollektiv omsorg skapade vi en miljö där nakenhet och natur smälter samman, där kroppar potentiellt kan frigöra sig från konventioner och normer för en stund.


On June 17, 2023, the artist Cristian Quinteros invited Soto to participate in a performative work from Tegnérparken in Luthagen to Fjällnora nude beach / nudist beach. We explored the relationship between city and nature, class and conventions while reflecting on the gaze on the body. By travelling by bus from Luthagen to Fjällnora nature reserve, we created a temporary movement reminiscent of city dwellers' movements to get in touch with nature. With this artistic intervention, displacement took on a new meaning. It is not just about the traditional move from the everyday life of the city but becomes an opportunity to redefine our relationship with the body, nature and society. During the intervention, we created together a platform for collective bathing and explore how we can normalize the body in public space. Based on the concept of collective care, we created an environment where nudity and nature merge, where bodies can potentially free themselves from conventions and norms for a moment.

En Dag av Omsorg /A day of CareWorkshop Luthagen till Fjällnora nakenbad 2023

Photos by Daniel Ekbladh

"A day of care" is part of RUSMUS 2023.RUSMUS is a project that supports and guides artists who are at the beginning of their careers. Through an investigative residency and five artistic interventions, RUSMUS wants to contribute to highlighting how the temporary nature of public space and socio-political relations can be influenced and perceived from an artistic perspective. The project is run with the support of the Uppsala Artists' Club, Uppsala Municipality, Region Uppsala and the Culture Council.Curator: Alba FolgadoArtistic and project managers: Katarina Sundkvist Zohari and Nito VegaThe project is run with the support of the Uppsala Artists' Club, Uppsala Municipality, Region Uppsala and the Culture Council.


read more at www.rusmus.se

Participate in Swimming Season 

https://forms.gle/ZKUV3MW9Tysja7z5A