Sommardagar

In Sommardagar, I reflect on the possibilities of municipal nude beaches to normalise the

perception of the body and collective care through imagery inspired by how a Swedish bath has

been interpreted throughout history—the tale of longing for summer and expectations of the

water's healing power.

Badsäsongen - Om kropp och konventioner - Riksidrottsmuseet, 2023
När vintern närmar sig samlas vi kring bilder av gemensamma sommarminnen. Välkommen till visning av Cristian Quinteros Sotos Sommardagar följt av ett samtal kring kropp och konventioner mellan konstnären och Karolina Wiell, forskare i historia.